Jaki ciśnieniomierz pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych wyników

Prawidłowa wartość ciśnienia krwi u dorosłego człowieka wynosi 120/80 mm Hg. W przypadku występowania znaczących odchyleń od normy mówi się o występowaniu nadciśnienia lub niedociśnienia. Oba stany mogą świadczyć o występowaniu stanów chorobowych w organizmie. Każdy pacjent może kontrolować poziom ciśnienia krwi samodzielnie za pomocą ciśnieniomierza.

Tradycyjne urządzenia rtęciowe i sprężynowe

Nieinwazyjną metodę badania ciśnienia krwi wymyślił w 1896 roku włoski lekarz Riva Rocci. Początkowo do wykonywania pomiarów wykorzystywano ciśnieniomierz, który działał za pomocą rtęci. Tego rodzaju sprzęt zapewnia precyzyjne pomiary, jednak jest stosunkowo trudny w obsłudze. Wadą tej konstrukcji są także jej duże gabaryty oraz korzystanie z niebezpiecznej rtęci. Łatwiejsze w obsłudze, lecz nieco mniej dokładne są urządzenia sprężynowe. Tego rodzaju sprzęt wymaga regularnej kalibracji minimum raz na dwa lata. Można go jeszcze niekiedy spotkać w niektórych placówkach medycznych.

Nowoczesne ciśnieniomierze elektroniczne

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się urządzenia elektroniczne. Nowoczesny ciśnieniomierz elektroniczny podczas wykonywania pomiarów wykorzystuje zjawisko oscylacji. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe mierzone jest na podstawie wahań wywołanych falą tętna oraz zanikiem wahania spowodowanym zmianą sposobu przepływu krwi w tętnicach. Ciśnieniomierze elektroniczne można podzielić na półautomatyczne i automatyczne. W zależności od modelu mankiet może być zakładany na:

  • nadgarstek;
  • ramię pacjenta.

Aparat do mierzenia ciśnienia na nadgarstku jest mniejszy, lecz niedokładny. Osoby, którym zależy na uzyskiwaniu powtarzalnych i precyzyjnych wyników, powinny zdecydować się na zakup urządzeń naramiennych.

Jak wykonywać prawidłowe pomiary

Żeby pomiar był wiarygodny, należy przestrzegać kilku zasad. Badanie najlepiej przeprowadzać w stanie odpoczynku. Należy przyjąć pozycję siedzącą i zadbać o to, by obie stopy opierały się na podłoże. Ręka, na którą zostanie założony mankiet, powinna luźno spoczywać na blacie stołu i znajdować się na wysokości serca. Prowadzenie rozmów podczas wykonywania badania może zakłócić działanie ciśnieniomierza i spowodować, że wynik pomiaru będzie nieprawidłowy. Istotne znaczenie ma również sposób założenia mankietu. Szczegółowa instrukcja dotycząca jego położenia znajduje się w instrukcji obsługi każdego urządzenia. Regularnie wykonywane pomiary ciśnienia krwi pozwalają kontrolować pracę serca i układu krwionośnego. W przypadku wykrycia nadciśnienia lub niedociśnienia trzeba niezwłocznie udać się do lekarza.